Betűméret:  
Akadálymentes verzió: Akadálymentes verzió
Önkormányzat - Román Nemzetiségi Önk.

Román Nemzetiségi Önkormányzat

Rövid áttekintés az eleki románságról:

 

A II. világháború óta ötféle náció él itt együtt, magyarok, románok, németek, szlovákok és cigányok. Korábban évszázadokig szinte kizárólag német ajkú lakosság mellé a XIX. század fordulóján Arad felől érkezett románság eleinte csak idénymunkára jött a kitűnően termő földek megművelésére és a betakarítási munkákra idénymunkásnak, béresnek, cselédnek. Később, mint béresek, tanyások le is telepedtek itt. Hagyományaikat, folklórjukat, anyanyelvüket azonban sikerült mind a mai napig megőrizniük.

 

Szervezett formában 1947-ben alapították meg a tánccsoportjukat a helyi románok, melynek első bemutatkozására még abban az évben, karácsonykor került sor.

Az évek múlásával a tánccsoport az akkori kultúrház védőszárnyai alatt bontakozott ki igazán és teljesedett ki. Eleinte a helyi, községi rendezvényeken szerepeltek, majd túljutottak a falu és a megye, később az ország határain is. A Magyarországi Románok Demokratikus Szövetségének létrejötte (és jogutódai) és mindenkori támogatása, a Kulturális, majd Művelődési Minisztérium (és jogutódai) támogatása adott lehetőséget arra, hogy többnapos kultúrkörutakon vehettek részt, s így eljuthattak az ország távoli vidékeire, és az ország határain túlra is. Gyönyörű zenéjük, dalaik, táncaik, színvonalas és eredeti előadásaik meghozták számukra az országos ismertséget, elismertséget is. Szinte minden jelentősebb hazai nemzetiségi folklróltalálkozónak, fesztiválnak meghívottai lettek, de az utóbbi másfél-két évtizedben külföldre is kapnak gyakorta meghívásokat.

 

Az együttes munkájának lényege: az anyanyelv, a helyi román folklórkincs összegyűjtése, dramatizálása, bemutatása, egyáltalán - a rendelkezésükre álló lehetőségekkel az identitástudat megőrzése.

 

Sikereiket bizonyítják - többek között - rangos elismerések: Szocialista Kultúráért érdemérmek, a KOTA különdíja, NÍVÓ-díjak, az "Elekért", a "Békés megyéért", s a "Kisebbségekért" érdemérmek, kitüntetések és egyéb, különböző szintű kitüntetések, oklevelek, jutalmak. Az együttesnek három Népművészet Mestere, egy Ifjú Népművészet Mestere, 7 "Fülöp Ferenc" Díjasa, 2 Miniszteri Dicséretben részesített néptáncosa van, de mind csoportosan, mind pedig egyénileg sok egyéb kitüntetettje van. A legsajnálatosabb azonban az, hogy mindössze ketten - Gál György és Szabó Péter - vannak és táncolnak még ma is az alapító tagok közül.


Elnök: Bágy György
Tagok: Szabó Péter (elnökhelyettes), Rusz Miklós György (gazdasági vezető)


Román Nemzetiségi Önkormányzat 1994-től működik Eleken.
 

Román Nemzetiségi Önkormányzat   •   Székház: Elek, József A. u. 10.

 

Az önkormányzati ülések jegyzőkönyvei:

2015. január 26.

2015. február 24.

2015. április 15.

2015. május 29.

2015. augusztus 24.

2015. november 19. (közmeghallgatás)

2015. november 23.

2015. december 29.

 

 Lap tetejére
Hírek
Földárverés

A Nemzetközi Földalapkezelő Szervezet a „Földet a gazdáknak” program keretében, nyilvános árverés útján újra értékesíti a Magyar Állam tulajdonába

  További részletek »

Fényképgaléria
ELEK - A NÉGYNEMZETISÉGŰ KISVÁROS