Betűméret:  
Akadálymentes verzió: Akadálymentes verzió
Porta - Letölthető anyagok

Letölthető anyagok

Letölthetõ rendeletek     (55 db fájl)

Elek város képviselõ-testületi üléseinek jegyzõkönyvei az "Önkormányzat" kategória alatt lévõ "A képviselõ-testület" menüpontnál találhatóak.
A nemzetiségi önkormányzatok üléseinek jegyzõkönyvei szintén az "Önkormányzat" kategórián belül az adott nemzetiség menüpontja alatt tekinthetõk meg.

A helyi önkormányzati rendeletek a Nemzeti Jogszabálytár oldalán évszám, téma, stb. szerint szűrhetők, kereshetők.


  · Növények ültetési, telepítési távolsága
  · Az állatok tartásáról - 15./2003. (X. 1.) KT. sz.
  · A közterület használati díjakról - 17./2003 (X. 29.) KT. sz.
  · A helyi adókról
  · Adósságteher enyhítésérõl - 19./2003. (XI. 24.) KT. sz.
  · Elek címerérõl és zászlajáról - 1/1993./III.1./ KT. sz.
  · 1/2017.(II.28.) sz. rendelet a 2016. évi költségvetés módosításáról
  · 2/2017.(II.28.) sz. rendelet a 2017. évi költségvetésről
  · 3/2017.(II.28.) sz. rendelet az intézményi térítési díjak módosításáról
  · 4/2017.(II.28.) sz. rendelet az SZMSZ módosításáról
  · 5/2017.(IV.3.) sz. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  · 6/2017.(IV.3.) sz. rendelet a hulladékgazdálkodás, és a köztisztaság helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról
  · 7/2017.(IV.3.) sz. rendelet az intézményi térítési díjak módosításáról
  · 8/2017.(IV.27.) sz. rendelet a 2017. évi költségvetés módosításáról
  · 8/2017.(IV.27.) sz. rendelet a 2017. évi költségvetés módosításáról, táblák
  · 9/2017.(V.30.) sz. rendelet a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
  · 9/2017.(V.30.) sz. rendelet a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról, táblák
  · 10/2017.(V.30.) sz. rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-nek munkaszüneti nappá nyilvánításáról
  · 11/2017.(V.30.) sz. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról
  · 12/2017.(V.30.) sz. rendelet az SZMSZ módosításáról
  · 13/2017.(VII.18.) sz. rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és egyéb családi események engedélyezéséről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről
  · 14/2017.(VIII.29.) sz. rendelet a 2017. évi költségvetés módosításáról
  · 14/2017.(VIII.29.) sz. rendelet a 2017. évi költségvetés módosításáról, táblák
  · 15/2017.(IX.26.) sz. rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
  · 16/2017.(IX.26.) sz. rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
  · 17/2017.(IX.26.) sz. rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és egyéb családi események engedélyezéséről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről
  · 18/2017.(X.31.) sz. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról
  · 19/2017.(XI.21.) sz. rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
  · 20/2017.(XI.28.) sz. rendelet a 2017. évi költségvetés módosításáról
  · 21/2017.(XI.28.) sz. rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről
  · 22/2017.(XII.12.) sz. rendelet az átmeneti gazdálkodásról
  · 23/2017.(XII.12.) sz. rendelet a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről
  · 24/2017.(XII.12.) sz. rendelet Elek Város Helyi Építési Szabályzatának módosításáról
  · Képviselõi tiszteletdíjakról
  · A talajterhelési díjról
  · Az Elekért Érdeméremrõl
  · Zárszámadás - 2006
  · Zárszámadás - 2006 melléklet-1
  · Zárszámadás - 2006 melléklet-2
  · Szervezeti és Mûködési Szabályzatról - 5./1995. (II. 27.) KT. sz
  · A parlagfû visszaszorításáról - 9/1997.(VI.9.) KT sz.
  · Költségvetés - 2007
  · Költségvetés - 2008
  · Költségvetés - 2009
  · Költségvetés - 2010
  · Költségvetés - 2011
  · Költségvetés, zárszámadás - 2012
  · Költségvetés, zárszámadás - 2013
  · Költségvetés - 2014
  · Költségvetés - 2018
  · Költségvetés - 2019
  · Lakbérek
  · Szociális ellátások, módosítás 4/2019.
  · Térítési díjak, módosítás 1/2019.
  · Tűzgyújtási rendelet

Letölthetõ anyagok     (36 db fájl)

  · Adóügyekben meghatalmazás
  · Adószámlák
  · Adótúlfizetés rendezése
  · Adóigazolási kérelem
  · Anyakönyvi kivonat kiadása iránti kérelem
  · Bejelentés légrugós gépjármûvek adókedvezményéhez
  · Birtokvédelmi eljáráshoz
  · Civil szervezetek támogatása (DOC)
  · Civil szervezetek támogatása (PDF)
  · Elektronikus K01 ûrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél beterjesztéséhez
  · Elektronikus P26 ûrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyzõ birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
  · Eb összeíró adatlap
  · Elek Város Környezeti Fenntarthatósági Terve
  · Föld bérbeadádról magánszemély bevallása
  · Gazdasági Program 2015-2019
  · Gépjármûadó bevallás
  · Helyi Esélyegyenlõségi Program
  · Iparûzési adóbevallás 2015. évig
  · Iparûzési adóbevallás 2016. évre (adómérték: 1,5%)
  · Iparûzési adóbevallás kitöltési útmutató 2017
  · Iparûzési adó, ideiglenes jelleggel
  · Kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása
  · Kommunális adó (magánszemélyek) bevallás
  · Környezetvédelmi program (PDF)
  · Mezõõri járulék megállapítása
  · Kérelem mûködési engedély kiadásához
  · Őstermelõi nyilatkozat
  · Pálinka fõzés - bevallás
  · Pálinka fõzés - nyilatkozat
  · Dr. Mester György Ált. Isk. - pedagógiai programja
  · Rendezési terv ( 38 Mbyte !!)
  · Rendezési terv (2017-es kiegészítés, homokbánya)
  · Környezettanulmány és adatlap
  · Szálláshelyek nyilvántartása
  · Településképi Arculati Kézikönyv
  · Talajterhelési díj bevallásLap tetejére
ELEK - A NÉGYNEMZETISÉGŰ KISVÁROS