Betűméret:  
Akadálymentes verzió: Akadálymentes verzió
Magunkról - Hírek, információk

Hírek, információk

Diétás étkezési lehetőség az eleki Napközi Konyhán

A diétás étkezést igénybe vevők száma évről évre növekszik. Ma már számos gyermek és felnőtt egészségi állapota igényel speciális étrendet. Önkormányzatunk érzékelte az ételallergiás egyének étkeztetésével kapcsolatos, családokra nehezedő terheket, ezért további 3 féle különleges étel fajtával biztosítja a diétás közétkeztetést.

Igénybe vehető: Tejmentes, Gluténmentes és Szénhidrát csökkentett étkezés is.

Bízunk benne, hogy sokan igénybe fogják venni az új diétás ételeket!

Bővebb információ:
Napközi Konyha
Elek, Semmelweis u. 14.
06-66/241-133

 Ivóvízhálózat tisztítása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Elek településen 2020. november 19-20 között a víztorony és a hálózat mosatását végezzük. A fenti napokon nyomáscsökkenés, esetleges vízhiány várható.

 

Megértésüket köszönjük.

 

ALFÖLDVÍZ

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

 Csapadékvíz elvezetés, II. ütem

Kedvezményezett neve: Elek Város Önkormányzata

A projekt címe: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eleken II. ütem

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00022

Szerződött támogatás összege: 111,45 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt célja:

A város csapadékvíz elvezető rendszerének II. ütemben tervezett fejlesztése, a már korábban megvalósult korszerűsítő beruházások folytatása.

A projekt fő célja a város környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett csatornahossz összesen: 1.244 m, mely a Vécsey sort, Semmelweis utcát, Gyulai utat, II. számú tavat, Petőfi utcát, Lőkösházi utat és a Kígyó utcát érintik. A megvalósítás eredményeképpen a csapadékvízelvezetőrendszer hiányából, illetve nem megfelelő működéséből származó károkozás a projekt által közvetlenül érintett területeken megszűnik. Mindezek következtében a település kármentesítéssel kapcsolatos költségei csökkenhetnek. Ennek következménye, hogy a csapadékvízelvezető- rendszer üzemeltetése a következő 10 évben várhatóan pozitív hatással lesz a város életére.

A projekt Elek város belterületén a 86; 173/9; 719; 747; 1482/16; 1482/3; 664; 1490; 1518/3;

1434/4 hrsz-ú területeken valósul meg. Zárt csatorna kialakítás csak különösen indokolt esetben, műszaki okok miatt került betervezésre.

 Bölcsődei fejleszéti program

Kedvezményezett neve: Elek Város Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsődei fejlesztési program

Szerződött támogatás összege: 249.554.530,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Eleken az Óvoda-Bölcsőde intézmény a település három jól megközelíthető pontján helyezkedik el. Az Önkormányzat a Kétegyházi út 91. sz. alatti telephelyen 2018. szeptemberétől egy 7 fős mini bölcsődét működtet. Az eltelt rövid időszak alatt bebizonyosodott, hogy további bölcsődei férőhelyekre van lakossági igény. Ennek kielégítése műszakilag a mini bölcsőde épületében nem lehetséges.

A település önkormányzata a problémát felismerve pályázat adta lehetőségek kihasználásával a kor követelményeit kielégítő egy csoportos bölcsőde létesítését határozták el a Táncsics utcai üres önkormányzati tulajdonú ingatlanon.

Az új intézményegység építésével javulni fog a településen a kisgyermekek napközbeni ellátásának lehetősége. Nagy az igény bölcsődei ellátásra, a jelenlegi 7 férőhelyes mini bölcsőde nem elegendő.

Az új bölcsőde a már említett 5742 Elek, Táncsics utca 22. szám belterület 324 helyrajzi számon épül fel. A fejlesztés során kialakítandó új bölcsődei/mini bölcsődei csoport száma 1 db, a fejlesztés során kialakítandó új férőhelyek száma 14 db. A fejlesztéssel érintett tervezett új munkahelyek száma 3 db.

A bölcsőde épületének akadálymentesítését úgy tervezték, hogy mindenféle fogyatékkal élő, vagy sérült személy számára a megközelítéstől kezdődően a bejárat, a gyermekszoba, öltöző-átadó, gyermekmosdó, a vezetői iroda használatán keresztül mindenki számára elérhető legyen. A komplex akadálymentességhez szükséges akadálymentes WC –t terveznek.

A projektben eszközbeszerzés valósul meg, figyelembe véve a működő bölcsődei csoport meglévő eszközállományát és 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú melléklete szerinti „Az egyes bölcsődei ellátások működtetéséhez szükséges helyiségek és minimális eszközök listáját”. kapcsolódóan eszközök beszerzését tervezzük a pályázat megvalósításából. A fejlesztés szükségessége a gyermekek érdekét figyelembe véve fontos.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.31.

  Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00018

 2 3  
 


Lap tetejére
Hírek
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati lehetőség

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi forduló, Általános Szerződési Feltételek és pályázati kiírás (3. oldal, beadási határidő 2020. november 05.).   Nyilatkozat minta önkormányzati csatlakozáshoz.  

  További részletek »

Fényképgaléria
ELEK - A NÉGYNEMZETISÉGŰ KISVÁROS