Elek 25 km-re fekszik Békéscsabától és 12 km-re Gyulától. Négynemzetiségű település. Elsõ írásos emléke 1242-bõl származik, a városi rangot 1996-ban nyerte el. A „Tanulmányok Elek Történetéhez” kiadvány alapján szlovákok a településen 1924-ben is lakták, az 1900-as népszámlálási adatok alapján 16 fõ volt szlovák. 1947-ben kb. 50 család települt be Elekre Békéscsabáról, Tótkomlósról, Szarvasról és Gerendásról. A 2011-es népszámláláskor 52-en vallották magukat szlováknak.

A szlovákok jelenlétét szlovák feliratú táblák is jelzik az önkormányzat és az új szlovák ház falán.

Szlovákiai partnertelepülésük: Nagykapos

Kontakt

Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
5742 Elek Gyulai út 2.
Tel.: 30 / 3462511 (Döme Tibor elnök)
00 36 20 / 2209907 (Ficzere Istvánné)
e – mail : margit520804@freemail.hu

Eleki Szlovákok Egyesülete
5742 Elek Kossuth u. 13.
Tel.: Döme Tibor elnök 30 / 3462511

Szlovák közművelõdés a településen

A szlovák közművelõdési tevékenységet szoros együttműködésben végzi Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata és az Eleki Szlovákok Egyesülete.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2002.11.07-én alakult a szlovák népi kultúra, gasztronómia és az 1960-70-es években működő Szlovák Klub és Pávakör tevékenységének felélesztése céljával. Majd 2006-ban bejegyzésre került az Eleki Szlovákok Egyesülete.,. Ezután kéz a kézben folytatták munkájukat a közös cél érdekében.
Az eleki szlovákok 2013-ban a települési önkormányzattól egy kis házat kaptak működésükhöz (5742 Elek Kétegyházi út 23.), amit a tájjellegű szoba berendezése után az augusztusi Elekiek Világtalálkozóján adnak át.
A Világtalálkozón kívül a legjelentõsebb rendezvényük A november utolsó szombatján rendezett Szlovák Nap és Disznótor.

A szlovák hagyományőrzésbe bevonják az Eleki táncegyüttest, a Pacsirta Gyermek táncegyüttest és beiskolázzák a fiatal citerásokat.
 Slováci v Eleku

Elek leží 25 km  od Békešskej Èaby a 12 km od Gyuli. Je štvornárodnostným obcom. Prvá písomná pozostalos pochádza z r. 1242, stal sa mestom v r. 1996. Slováci, pod¾a publikácie „Štúdiá z dejín Eleku” žijú v osade od roku 1924, pod¾a sèítania ¾uïu v r. 1900 ich bolo 16 osôb. V roku 1947 do Eleku sa presídlil cca 50 rodín z Békešskej Èaby, Slovenského Komlóša, Sarvaša a Gerendáša. V roku 2011 sa priznali slovenskej národnosti 52.

Slovenské tabule oznaèujú prítomnos Slovákov na stene samosprávy a na novom domèeku Slovákov.

Partnerský  obec na Slovensku: Ve¾ké Kapušany


Kontakt

Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
5742 Elek Gyulai út 2.
Tel.: 30 / 3462511 (Döme Tibor predseda)
00 36 20 / 2209907 (Ficzere Istvánné)
e – mail : margit520804@freemail.hu

Eleki Szlovákok Egyesülete
5742 Elek Kossuth u. 13.
Tel.: Döme Tibor predseda 30 / 3462511


Slovenská osveta v obci

Slovenskú osvetovú èinnos v úzkej spolupráci zastupuje Slovenská národnostná samospráva, a zaregistrované združenie Organizácia Slovákov v Eleku.

Slovenská národnostná samospráva sa založila 07.11.2002 s cie¾om oživenia slovenskej ¾udovej kultúry, gastronómie a èinnosti Slovenského klubu a pávieho krúžku fungujúci v rokoch 1960-70. Napokon v roku 2006 sa zaregistrovalo civilné združenie Organizácia Slovákov v Eleku, a od tých èias ruka v ruke pracujú nad spoloèným cie¾om.
Slováci v Eleku v roku 2013 dostali domèek od miestnej samosprávy na fungovanie (5742 Elek Kétegyházi út 23.), po zariadení národopisnej izby ho odovzdajú obecenstvu na augustovom Svetovom stretnutí Eleèanov.
Pri svetovom stretnutí ich najvýznamnejším podujatím je Slovenský deò a zabíjaèka v poslednú novembrovú sobotu.

V zachovávaní slovenských tradícií zapoja aj taneèný súbor v Eleku, detský taneèný súbor Škovránky a doško¾ujú aj mladých citaristov.

 


 

 

Az önkormányzati ülések jegyzõkönyvei:

 

2024. május 21.

2024. április 23.

2024. március 25.

2024. február 15.

 

2023. december 13.

2023. november 21. - közmeghallgatás

2023. november 09.

2023. október 02.

2023. július 06.

2023. május 31.

2023. április 14.

2023. március 07.

2023. február 14.

2023. január 13.

 

2022. november 21. - együttes ülés

2022. november 16.

2022. november 16. - közmeghallgatás

2022. október 27.

2022. október 06.

2022. szeptember 14. - együttes ülés

2022. augusztus 26.

2022. június 15.

2022. május 31.

2022. április 12.

2022. február 23.

 

2021. december 29.

2021. október 11.

2021. augusztus 02.

2021. január 28 - május 28. - elnöki határozatok

 

2020. október 28.

2020. július 03.

2020. február 28.

2020. január 15.

 

2019. december 04.

2019. november 15.

2019. október 28.

2019. szeptember 12.

2019. július 17.

2019. május 30.

2019. március 20.

2019. február 27.

 

2016. november 21.

2016. október 25.

2016. szeptember 12.

2016. július 27.

2016. május 24.

2016. március 31.

2016. február 24.

2016. február 2.

 

2015. december 30.

2015. november 16. (közmeghallgatás)

2015. november 10.

2015. szeptember 02.

2015. május 26.

2015. április 21.

2015. február 23.

2015. január 26.

 

 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Minden jog fenntartva © 2022 Elek Város