Az intézmény Elek város három jól megközelíthető pontján helyezkedik el. A város lakosságának összetételétõl (igény) függően különböző nemzetiségi nyelvi nevelést folytat (német, román), mely óvodáinknak sajátos, egyéni karaktert biztosít. Egy székhellyel és két székhelyen kívüli telephellyel rendelkezünk, mely óvodánként két csoportban biztosítja a harmonikus, családias légkörben folyó nevelést, oktatást.
A helyi Pedagógiai Programunkban fogalmazottak szerint a néphagyományokra, a helyi hagyományok ápolására, megőrzésére, továbbvitelére helyezzük a hangsúlyt, a gyermeki kíváncsiságra, új iránti fogékonyságukra alapozva.
 

 

IV. sz. Óvoda (székhely)

Mb. intézményvezető: Wittmann-né Abonyi Mónika
Elek, Táncsics M. u. 22/A.


1972 –től német nemzetiségi nyelvi nevelést folytat. Két csoportban, osztatlan formában folyik a nevelőmunka (német, magyar). 2018 szeptemberétől az intézmény székhelyeként működő óvoda.

 

 

II. sz. Óvoda

Elek, Kétegyházi út 20.


1906- ban már az akkor még homogén német ajkú község első magyar nyelvű óvodájaként funkcionált. Jelenlegi állapotában két csoportban német nemzetiségi nyelvet nevelő óvoda, melyben az I.sz. Óvoda német csoportjával karöltve nemzetiségi táncokat is folytatnak az arra képzett pedagógusok.

 


III. sz. Óvoda

Elek, Kétegyházi út 91.
Telefon: +36 66 240-493
Tagóvoda-vezető: Burján-Bálint Ildikó 

Az óvodát 1957-ben nyitották meg, román nemzetiségi nyelvi nevelést 1959 óta folytat napjainkig. A régi épület helyére 1982-ben új és tágas, jól felszerelt épület került, melyben két csoport működik heterogén összetétellel (román, magyar).

 

Bölcsőde

Elek, Táncsics M. u. 22.

 

 

 

 

 

 

Bölcsőde

Elek, Kétegyházi út 91.
Kisgyermeknevelő-gondozó:

2018. szeptember 3-tól a III. sz. Óvoda épületében egy mini bölcsőde megnyitására került sor 7 fő gyermekkel. Jól felszerelt, modern eszközkészlettel új, esztétikusan átalakított környezetben nyitotta meg ajtaját a bölcsőde, mely a helyi Bölcsődei Szakmai Program figyelembevételével gondozza- neveli a kisgyermekeket.

Kapcsolódó anyagok:

- Szervezeti és Működési Szabályzat

- Nevelési program

- Házirend

- Szakmai program (bölcsõde)

- Közzétételi lista

 

 

 

Óvoda-Bölcsőde
Minden jog fenntartva © 2022 Elek Város