Elek a négynemzetiségű kisváros

Magunkról - Hírek, információk

Hírek, információkLomtalanítás 2021-ben

Kedves Elekiek!

A Dareh Bázis Zrt. vezetőjével történt egyeztetés után, örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy az idei évre két lomtalanítási időpontot sikerült megjelölnünk.
Amennyiben a járványügyi korlátozások ezt a tevékenységet nem tiltják az előre kitűzött időpontokban, azok megtartásra kerülnek. Erről a város lakóit természetesen tájékoztatni fogjuk.

Lomtalanítási időpontok Eleken:
2021. április 30. - a hivatalos DAREH felhívás itt olvasható
2021. szeptember 30.

A lomtalanítás keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett és feleslegessé vált nagydarabos hulladékoktól (pl:bútor, lakberendezési tárgy, szőnyeg, stb.), amelyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladják.

Az idei évben 3 alkalommal szervezünk majd elektronikai hulladékgyűjtést is. A pontos dátumokról időben tájékoztatjuk a lakosságot.

Vigyázzunk a környezetünkre!

Szelezsán György
polgármester

 
Falugazdászi ügyfélfogadás

Kedves Elekiek!

A Kormány által kihirdetett vészhelyzeti intézkedésekkel összhangban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara valamennyi falugazdász irodájában rendkívüli ügyfélfogadási rendet vezetett be.
A NAK napi működése során a lehető legminimálisabbra csökkenti a koronavírus-járvány terjedésének lehetőségét, a személyes ügyféltalálkozások számát, ezzel is óvva mintegy 400 ezer kamarai tag, valamint munkavállalói egészségét.
A Kamara kéri tagjait, hogy elsősorban elektronikus úton, e-mailben, illetve telefonon lépjenek kapcsolatba a falugazdászokkal. Amennyiben – kiemelten indokolt esetekben – elkerülhetetlen a személyes ügyintézés, a kamara kéri, hogy csak e-mailben vagy telefonon előre egyeztetett időpontban keressék fel a falugazdászokat.

Elek települést illetően a legközelebbi nyitva tartó iroda:
Gyulai  iroda, 5700 Gyula Munkácsy M. utca 7-9.
Hétfőtől-Csütörtökig 7.30-16:30
Pénteken 7.30-14:00

Vargáné Jámbor Andrea +36704893892
Laurincz Judit +36705074669

Megértésüket köszönjük!
Optikai kábeles hírközlési hálózatfejlesztés Eleken: Márciusban megkezdődtek az építési munkák

Az internet hozzáférés életünk egyre fontosabb része. A járványügyi helyzet csak fokozta a sávszélesség iránti vágyat. Az eleki kábeltelevíziós hálózaton nyújtott TV és internet szolgáltatás mára abba a helyzetbe jutott, hogy a növekvő igények csakis új optikai kábel fektetésével biztosíthatóak, ezért ennek érdekében elindult a fejlesztés első üteme. A fejlesztés keretében a szolgáltató a városban az utcákon elsősorban a járdák mellett haladva fektet optikai kábeles gerincet, és egyben az építéskor ki is alakítja a lakossági leágazásokhoz szükséges beállásokat. A munkálatok a Kazinczy és Rákóczi utcáktól kifelé eső városrészben indulnak, Újtelep városrész legtöbb háztartását érinti az új lehetőség már 2021-ben, illetve kisebb építés lesz a Szőlő sor rövid szakaszán is.
Az Oros-Com Kft. munkatársai előre elnézést kérnek a kivitelezési munkákkal kapcsolatos zavartatások, esetleges időleges akadályoztatások miatt!
A cég építőcsapata kiemelt figyelmet fordít majd a földmunkákat követő helyreállításra, illetve a legjobb megoldások megtalálására a hírközlési hatóság által kiadott építési engedély keretein belül. Várhatóan már kora nyáron találkozhatnak az érintett területen optikai kábelre kötött felhasználók a fejlesztés előnyeivel, így például az optika kábeles internet több száz megabites sebességével.
Az optikai hálózatfejlesztés soron következő ütemeiben a lakosság és az intézmények is a fejlesztés egyre több előnyével találkoznak majd, miközben az emberek biztonságérzetét fokozandó újabb térfigyelő kamerák felszerelését is megalapozza a fejlesztés.
A fejlesztéssel érintett területeken a tudnivalókról a szolgáltató szórólapon is tájékoztatja majd a háztartásokat, és a fejleményekről a város honlapján is rendszeresen beszámolunk majd.Civil szervezetek a városunk életében

A településen olyan együttműködés alakult ki az önkormányzat és a civil szervezetek között, amely példaértékű és a városunk ebben kivételesen erős.
A városban több, mint 40 alapítvány és egyesület működik.
Elek Város Önkormányzata fontosnak tartja, elismeri és támogatja az önkéntesen alakuló civil szervezetek munkáját, értékeli a szervezetek társadalomformáló szerepét. Az Önkormányzat, valamint intézményei a kölcsönösség és a partnerség szellemében a lehető legszélesebb körben együttműködnek a civil szervezetekkel közös érdekeik érvényesítéséért.
Támogassa Ön is a helyi civil szervezetek valamelyikét!
A személyi jövedelemadó 1%-áról az adóbevallástól függetlenül, elektronikus vagy postai úton is lehet rendelkezni a személyijövedelemadó-bevallás határidejéig, 2021. május 20-ig.
Ez a határidő vonatkozik a magánszemélyeken kívül az egyéni vállalkozókra is.

 

 
A gépjárműadó átkerüt a NAV-hoz

Gépjárműadó
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.
2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is Elek Város Önkormányzati Adóhatósága az illetékes.
Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell majd a változásokról adatbejelentést tenni az állami adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.
Az önkormányzati adóhatóság is adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük. Az adóelőírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adóhatóság postázza az érintetteknek. A változásokkal kapcsolatos információk, az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján megtekinthetők.

Diétás étkezési lehetőség az eleki Napközi Konyhán

A diétás étkezést igénybe vevők száma évről évre növekszik. Ma már számos gyermek és felnőtt egészségi állapota igényel speciális étrendet. Önkormányzatunk érzékelte az ételallergiás egyének étkeztetésével kapcsolatos, családokra nehezedő terheket, ezért további 3 féle különleges étel fajtával biztosítja a diétás közétkeztetést.

Igénybe vehető: Tejmentes, Gluténmentes és Szénhidrát csökkentett étkezés is.

Bízunk benne, hogy sokan igénybe fogják venni az új diétás ételeket!

Bővebb információ:
Napközi Konyha
Elek, Semmelweis u. 14.
06-66/241-133

 
Csapadékvíz elvezetés, II. ütem

Kedvezményezett neve: Elek Város Önkormányzata

A projekt címe: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eleken II. ütem

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00022

Szerződött támogatás összege: 111,45 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt célja:

A város csapadékvíz elvezető rendszerének II. ütemben tervezett fejlesztése, a már korábban megvalósult korszerűsítő beruházások folytatása.

A projekt fő célja a város környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett csatornahossz összesen: 1.244 m, mely a Vécsey sort, Semmelweis utcát, Gyulai utat, II. számú tavat, Petőfi utcát, Lőkösházi utat és a Kígyó utcát érintik. A megvalósítás eredményeképpen a csapadékvízelvezetőrendszer hiányából, illetve nem megfelelő működéséből származó károkozás a projekt által közvetlenül érintett területeken megszűnik. Mindezek következtében a település kármentesítéssel kapcsolatos költségei csökkenhetnek. Ennek következménye, hogy a csapadékvízelvezető- rendszer üzemeltetése a következő 10 évben várhatóan pozitív hatással lesz a város életére.

A projekt Elek város belterületén a 86; 173/9; 719; 747; 1482/16; 1482/3; 664; 1490; 1518/3;

1434/4 hrsz-ú területeken valósul meg. Zárt csatorna kialakítás csak különösen indokolt esetben, műszaki okok miatt került betervezésre.

 2 3  
 


Lap tetejére